Basfakta om
företaget

Om Företaget:

Storlek & Inriktning:

Verksamheten tillhandahåller 14st träningslägenheter för ungdomar 16-21 år.

Kvalitet och ledningssystem:

Verksamheten arbetar kontinuerligt med systematisk kvalitetsledning för att säkerställa kvaliteten i arbetet med ungdomarna.
 
Utöver detta har verksamheten ledningssystem på plats för:
Miljöarbete
Miljö&Hälsa
Arbetsmiljö
Brandskyddsarbete.

Medarbetare:

Verksamheten omfattar i dagsläget:
 
VD
Ekonomiansvarig
Samordnare/behandlare
3st Behandlare