Steget mellan behandling och ett självständigt liv.

För de ungdomar som är mogna för ett eget boende har vi träningslägenheter med tillstånd från 16 år, men det förutsätter att ungdomen är färdigbehandlad och redo för att träna på att bo ensam.

[ FRÅN 16 ÅR ]

Träningslägenheter

16

Levitos träningslägenheter
För de ungdomar som är redo för ett eget boende har vi träningslägenheter med stödboendetillstånd från 16 år. I boendet ingår att lära sig hantera sin egen ekonomi, fritid, sysselsättning, sköta myndighetskontakter, vårdkontakter och såklart tvätt, städning och matlagning.

Stöd
Kontaktpersonen planerar träffar med sin ungdom varje vecka för strukturerade veckosamtal. Mängden stöd beslutas av placerande socialsekreterare. Vi erbjuder tre nivåer av stöd: 1-2 ggr/vecka, 3-4 ggr/vecka eller 5-7 ggr/vecka. Kontaktpersonen bokar in stödsamtalen med sin ungdom löpande. Veckosamtalen ska ha utgångspunkt i boendeträning och omfatta budget, städning, tvätt, planering, mat, träning, dygnsrytm, sjukvård, skolnärvaro, läxläsning, fritidssysselsättning, socialt nätverk och viktigast av allt, trivsel och mående.

Målet är att den som har daglig boendeträning kan trappa ner kontakten tills hen är redo att bo helt på egen hand. Kontaktpersonen skriver in ungdomen i en allmän bostadskö i samband med att hen flyttar in. Ungdomen har alltid möjlighet att ringa personal som har jour dygnet runt om en allvarlig och akut situation uppstår. Kontaktpersonen skickar en månadssammanfattning så att det blir lätt att följa ungdomens utveckling.

Boendet
I våra träningslägenheter bor en ungdom per lägenhet. Lägenheterna är utrustade med möbler, köksutrustning, tv och vi bekostar WiFi. Ungdom och lägenhet är försäkrade via Levito AB.

Sysselsättning & Fritid
En förutsättning för att ungdomen ska må bra i träningsboendet är en daglig sysselsättning. Det kan vara skolgång eller praktik/arbete. Kontaktpersonen stöttar ungdomen i att söka sig vidare om en skolgång är klar. Ungdomen erbjuds fritidssysselsättning.

Framtid
Redan vid inflyttningsmötet ska frågan om framtidsvision lyftas. Dels ska socialtjänstens förväntningar vara tydliga, dels ska ungdomens idé om framtiden inventeras. Detta är därefter ett levande ämne för alla träffar med kontaktpersonen.

Vägen till självständighet

I Levitos träningslägenheter verkar vi för ungdomarnas aktiva deltagande i samhällslivet.

Vårt mål är att tillgodose det behov av stöd och hjälp som unga behöver efter att vård och fostran utanför det egna hemmet eller tidigare placering i liknande sammanhang upphört.

Stödet kan till exempel bestå av planering och hjälp för att flytta till ett eget boende. Vårt mål är att stötta den unge i frågor om ekonomi, studier, arbete och bostad.

Slå gärna en signal

Är du socialsekreterare som har frågor inför en eventuell placering ringer du placeringsansvarig på 0760 27 93 33.

Har du frågor kring pågående placering eller angående ditt boende hos oss är du välkommen att kontakta vår samordnare Lars Lundahl på 0735 45 84 26.

I Samarbete med  Arlövsgårdens HVB